آندره لئو

André Léo  (1824-1900) ویکتوار لئودیل بِرا Victoire Léodile BERA در شهر لوزینیان فرانسه متولد شد: ادعایی گزاف نیست که از میان تمام زنان صاحب‌قلم تنها … ادامه خواندن آندره لئو