الیزابت دمیتریف

(1851-1910) Elisabeth Dmitrieff: الیزابت دمیتِریف دختر نامشروع یک افسر تزار است. او مبارزه را در عنفوان جوانی، از حلقة سوسیالیست‌های سن‌پترزبورگ شروع کرد. در ۱۸۶۸ … ادامه خواندن الیزابت دمیتریف