فهرست بستن

بورس کار

ساختمان بورس کار در ۱۹۰۶؛ نوشتة روی پلاکارد: «از یک مه ۱۹۰۶ به بعد ما فقط ۸ ساعت در روز کار می‌کنیم»


Bourse du Travail نهادی است متعلق به کارگران که در آن سندیکاها می‌توانند جلسات خود را برگزار کنند. ایدة ایجاد بورس کار برای اولین بار در ۱۷۹۰ مطرح شد و در ۱۸۴۳ تحقق درآمد. هدف ایجاد آن سازماندهی بازار کار به منظور عمومی کردن سطح دستمزدها بود. اما این پروژه به سرانجام نرسید چراکه چنین طرحی کارگران زیادی را از شهرستان‌ها به پاریس می‌کشاند. سرانجام اولین بورس کار در پاریس در فوریه ۱۸۸۷ افتتاح شد. علاوه بر فرآهم آوردن یک مکان مشخص و دائمی برای جلسات کارگری، هدف دیگر بورس کار انتشار هفتگی حداقل دستمزد بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار می‌باشد. گفتنی است که ایدة ایجاد چنین نهادی از جانب کارفرمایان پیشنهاد شد و سوسیالیست‌ها از این ایده استقبال کردند با این نگاه که چنین بورسی که توسط خود سندیکاها اداره شود، امکان خوبی به تبلیغ و ترویج ایده‌های سوسیالیستی می‌دهد. گِدیست‌ها نیز حامی این پروژه بودند، چراکه چنین مکانی امکان برگزاری جلسات کارگری را تسهیل و تکثیر می‌کند.

Posted in جریان‌ها، گروه‌ها و تشکلات،دانشنامه چپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.