فهرست بستن


پیچش راست سوژه‌های چپ! نکاتی در باب سوژه‌های سیاست، رهایی، حقیقت و الباقی

نویسنده: آساره آسا

آذر ۱۳۹۸


«ای قوم به حج رفته… بیایید بیایید!» ! پاسخی به پرسش بهروز فرهیخته: «ساعی چگونه «مناسک حج اول ماه مه» را بجا آورده است؟!»

نویسنده: آساره آسا،‌ خرداد ۱۳۹۸


صدسال پرسش: از «چه باید کرد؟» دیروز تا «چه نباید کرد؟» امروز

نویسنده: آساره آسا، اردیبهشت ۱۳۹۸


رزا لوکزامبورگ و خودانگیختگی انقلابی

نویسنده: دانیل گِرَن؛ مترجم: آساره آسا؛ فروردین ۱۳۹۸