پل مینک

آدل پُلین مِکارسکی Adèle Pauline Mekarski مشهور به پل مینک Paule Minck (1839-1901): آدل پُلین لهستانی الصل است، پدرش از نجبای لهستان بود که در … ادامه خواندن پل مینک