فهرست بستن

گِدیسم

گِدیسم آموزۀ سیاسی غالب در بطن سوسیالیسم فرانسه (بخش فرانسوی انترناسیونال کارگری دوم SFIO) تا سال ۱۹۱۴ بود که توسط ژول گِد Jules Guesde (۱۸۴۵-۱۹۲۲) رهبری می‌شد، و در واقع یکی از اصلی‌ترین پایه‌های سیاسی-نظری حزب سوسیالیست فرانسه به شمار می‌آید.

در مورد خطوط اصلی گدیسم می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱. رد سوسیالیسم رفرمیست و شرکت در دولت‌های بورژوا، (با این همه این مانع از آن نبود که در ۱۹۱۴ و در ۱۹۳۶ برای تسخیر قدرت دولتی اعلام آمادگی کنند).

۲. همچنین رد انقلاب فوری تا زمانی که شرایط پیروزی آن میسر نباشد. این مسأله یکی از مهمترین نکات تمایز گدیست‌ها با بولشویک‌ها بود و آنها را مترادف منشویک‌ها در روسیه می‌کرد.

۳. تدارک روشمند انقلاب از راه مبارزۀ طبقاتی (البته مسلماً مطابق درکی که خود از مبارزۀ طبقاتی داشتند). گدیست‌ها مبنای نظرات و کنش خود را آموزه‌های مارکس می‌دانستند، اما بیشتر نسخه‌ای سطحی از آراء مارکس ارائه می‌دادند، از همین رو آنها را بیشتر نزدیک به بلانکیسم می‌دانستند، برخی هم معتقدند که گدیسم بیشتر لاسالی بود تا مارکسیست.

Posted in جریان‌ها، گروه‌ها و تشکلات،دانشنامه چپ

2 Comments

  1. بازتاب:پل مینک – ایدون…

  2. بازتاب:آندره لئو – ایدون…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.